Kas ir kredīts?

Tātad, kredīts ir vienošanās, kurā viena aizdevējs piešķir aizņēmējam mantu vai naudu uz atrunātu ilgumu, par to saņemot paaugstinātu summu atmaksas dienā, vai sašķeļot paņemto kredītu vairākās daļās aprēķinot ikvienai pārskaitījuma reizei procentuālu summu papildus. Aizdevums, ko arī sauc par aizņēmumu, jeb kredīts ir noderīgs abām iesaistītajām personām (vai iestādēm), jo no kredīta izdevēja (kreditora) puses šī persona, vai uzņēmums var iegūt procentus par kapitāla sniegšanu citas personas īpašumā, bet no kredīta saņēmēja (debitora) puses viņam ir izdevība saņemt mantisku vai naudas izteiksmē kapitālu, lai iegādātos dzīvojamās platības (hipotēku kredīts), studētu universitāte (studiju kredīts), norēķinātos par kādu neparedzētām izmaksām (ātrais kredīts), nopirktu lielākas ikdienas preces vai kādu pakalpojumu (līzings), iegādātos auto (auto kredīts) vai vienkārši aizņemtos izklaidei un iepirkumiem (overdrafts vai patēriņa kredīts) par līdzekļiem, kas aizņēmējam šodien nav.

Kredīts var būt izteikts kā jebkura prece vai pakalpojums, bet tā visbiežāk pielietotā nozīme ir tieši naudas līdzekļi.  Praktiski aizņēmējs apsolās pildīt saistības (debitors), vai aizdevējs pārdot (kreditors) šobrīd kādu preci, pakalpojumu vai naudu un uzņemties (debitors), vai paļauties (kreditors), ka noslēgtais kredīta uzdevums tiks sekmīgi pildīts no abām pusēm.

Kredīta nozīme

Reālā dzīves situācijā aizņēmums no debitora, jeb aizņēmēja guvēja puses ir rītdienas līdzekļu izmantošana jau šobrīd, norēķinoties par to daļēji vēlāk un samaksājot lielāko summu, jeb kredītiestādes aprēķinātos procentu summas tiek pieskaitītas pie galaprodukta. Aizņēmējs bieži vien ir pilnībā atbildīgs par šāda veida kredītu un, ja nevar apstākļu dēļ vairs par to norēķināties, atlikusī kredīta vērtība tiek saņemta no debitora piederībā esošās mantas, no aizdevuma galvotāja vai personas ģimenes locekļiem, un praktiski neiespējami būs izvairīties no parādsaistībām nemaksājot par šo aizdevumu, ko kredītdevēji ir spiesti atļaut tikai ļoti minimālos apmēros, jo par nozīmīgākām summām bieži vien tiek piesaukti parādu piedzinēji vai pat neatmaksātais aizdevums var nokļūt tiesas zālē un beigties ar personas iekļaušanu parādnieku reģistrā ar sabojātu kredītvēsturi!

No aizdevēja puses lūkojoties kredīts ir iespēja, kur investējot īpašumā esošo naudu šobrīd (aizdodot kredītu) iespējams gūt manāmi augošu atdevi no ieguldītajiem līdzekļiem pēc atrunāta, noteikta laika posma. No aizdevēja viedokļa ir nepieciešama ļoti liela uzticēšanās, lai, pamatā gadījumu, nezināmiem aizņēmējiem aizlienētu naudas vai citus līdzekļus, bet vienmēr kredītiestādēm ir izveidotas sistēmas, kādā veidā viņi varēs saņemt atpakaļ šos līdzekļus, pat tad, kad aizņēmējs negaidīti pārtrauks pārskaitīt konkrētos periodu maksājumus, vai galu galā vispār neatgriezīs naudu, ja līgums tika parakstīts par vienreizēja kredīta summas un procentu atmaksu. Aizdevējam kredītu aizdošana ir līdzeklis, kā pielietojot savu uzkrāto kapitālu saņemt vēl spējīgāku atdevi no tā un bieži vien šis ir tas veids, kādā turīgie ļaudis saglabā savu pārākumu pār nabagāko cilvēku slāni vai pat palielina kapitāla vērtību, jo kas gan var būt labāks, kā ļaut kapitālam (aizdevumam) vairot naudu.