Iespēja atteikties no ātrā kredīta

Latvijas Republikas likums paredz, ka pastāv iespēja atteikties no ātrā kredīta un citiem kredītu veidiem, ja neesat apmierināts ar pakalpojuma kvalitāti, ierobežojumiem vai citu privātu aspektu dēļ.
Jebkuram klientam, kurš ir jau saņēmis kredītu, ir iespēja mainīt lēmumu un pielietot savas atteikuma tiesības. Patērētāju tiesību aizsardzības likums un tiesību centrs (PTAC) paredz iespējamību to izdarīt divu nedēļu laikā kopš kredīta noslēgšanas dienas.
Jebkuram ātrā kredīta aizņēmējam ir tiesības 14 dienu laikā lauzt noslēgto līgumu ar kredītiestādi ,neuzrādot konkrētu iemeslu. Kas nepieciešams, lai to izdarītu? PTAC paredz, ka Jums, kā klientam nepieciešams iesniegt rakstveida iesniegumu kredītiestādē, lai uzsāktu līguma izbeigšanas procesu. Protams, viss ātrā kredīta apjoms būs jāatmaksā, kā arī aprēķinātie procenti par kredīta izmantotajām dienām.
Iespēja atteikties no ātrā kredīta
Līguma laušanas pieprasījums rakstāms brīvā formā iesnieguma veidā (papīra formā caur pastu vai elektroniski caur e-pastu). Jāņem vērā, ka galvenā lieta, kas jānorāda atteikumā ir vēlme atsacīties no kredīta un lauzt līgumu. Rakstot iesniegumu, obligāti jānorāda līguma numurs, aizņemšanās diena un dati par Jums jeb klientu.
PTAC un likumā ir norādīts, ka jebkurā kredīta līgumā ir jābūt norādītam, ka kredītņēmējs 14 dienu laikā drīkst izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no kreditēšanas līguma, nesniedzot nekādu pamatojumu, bet pats kredīts ir jāatgriež ne vēlāk kā 30 dienas pēc atteikuma iesniegšanas. Atmaksājot kredītu, tajā ir jāiekļauj arī kredīta izmantošanas procenti, kurus aprēķina no kredīta saņemšanas dienas līdz dienai, kad tas atmaksāts.

Gadījumā ja kredīts ir pieteiks un saņemts, bet ir izdevība to atdod ātrāk par noteikto gala termiņu, tad iesniedzot atkāpšanos no kredīta līguma, Jums, pēc atteikuma pieprasījuma būs jāatdod aizņemtā kredīta summa pilnā apmērā un aizņēmuma lietošanas procenti par izmantoto perioda ilgumu. Jums varētu rasties jautājums, kādēļ ir izdevīgāk pieprasīt kredīta atteikumu nevis vienkārši nomaksāt kredītu? PTAC un InfoKredīti interpretē to šādi – kredīta kopējā summa, kura atspoguļota ātrā kredīta līgumā iekļauj gan procentu aprēķinu par ātrā aizdevuma lietošanu 30 dienu periodā, gan arī pamatsummu, bet iesniedzot atteikuma pieprasījumu Jūsu kredītam tiks aprēķinati procenti tikai par aktuālo dienu skaitu – tik, cik izmantots. Atgādinām, ka maksimālais laiks, līdz kuram pieņem atteikuma pieprasījumu ir 14 dienas, pēc 14 dienām atteikums tiks noraidīts un jāmaksā būs pilnais procentu aprēķins.