Līzings

Mūsdienās arvien pieaug vēlme iegādāties dažādas noderīgas, vai varbūt ne tik noderīgas preces. Tomēr bieži vien lielākai daļai no mums to nav iespējams iegūt savā īpašumā  tūlītēji un samaksājot visu tās vērtību, it īpaši, ja ir vēlme pēc mājokļa pirkšanas vai būvniecības, autotransporta vai kādas citas tehnikas. Ilgi nekrājot naudu, bet katru mēnesi maksājot atrunātu summu bankai vai citai kredītiestādie Jūs varat noformēt līzingu un lietot savu sapņoto produktu jau šodien.

Līzings ir klienta un kredītēšanas kompānijas savstarpējs darījums, kur aizdevēja puse iegulda naudu precē un samaksā tās pārdevējam, bet aizņēmēja puse lieto preci un norēķinās par to ilgtermiņā, jeb klients atrod finansēšanas veidu ilgi cerētai precei. Līzingu var uzskatīt par preces nomāšanu ar izpirkuma tiesībām, jo kamēr netiek atmaksāta atrunātā vērtība, tās oficiālais īpašnieks ir kredītiestāde. Šo aizdevuma veidu, kā citus kredīta veidus saista līgums starp abām pusēm. Var šķist, ka šis ir tas pats, kas vienkārši bankas aizdotais kredīts, bet šeit mainās daži nosacījumi. Pirmkārt, kredītu piešķir naudas izteiksmē un, iegādājoties preci, tā ir Jūsu īpašums, bet līzinga gadījumā – nē. Jautājums – tad kāpēc izvēlēties līzingu? Līzings tiek izniegts uz Jums vēlamu laika posmu un mēdz būt ar ievērojami zemākām procentu likmēm, kā arī atvieglotākiem noteikumiem. Saņemot līzingu klients veic tā atmaksu ik mēnesi vai ceturksni par atrunātu preces līguma summu, kurā ir ieskaitīti gan aprēķinātie procenti, gan pamatsumma.

Līzinga veidi

Populārākais līzinga veids gan Latvijā, gan pasaulē ir finanšu līzings. Noslēdzot finanšu līzinga līgumu, klients veic regulārus maksājumus par finansētu objektu un pēc līguma saistību beigām objekts nonāk klienta īpašumā, protams, ja visas saistības ir nomaksātas. Finanšu līzings strādā arī pretēji, jeb – atgriezeniskais līzings. Viss kredītēšanas posms ir apgriezts – klients kādu preci pārdod līzingā bankai vai līzinga kompānijai un katru atrunātu periodu saņem par to atlīdzību. Tātad, atgriezeniskais līzings ir tas pats, tikai ierastais aizņēmējs mainās vietām ar aizdevēju.

Mazāk populārs fizisku personu vidū, bet vairāk uzņēmumu starpā ir operatīvais līzings. Otrais līzinga veids, līdzīgi kā finanšu līzings, piedāvā noslēgt līzinga līgumu un sākt lietot preci jau šodien. Tomēr, līguma beigās aizņēmēja īpašūmā prece nenonāk, bet gan, visbiežāk, tā ir jānodod atpakaļ. Operatīvais līzingu parasti izvēlas uzņēmumi, kuri finansē ražošanas un tehniskās iekārtas līdz 1 gadam. Visspožākais piemērs ir uzņēmumu automašīnas, kuras tiek nomātas un pēc termiņa beigām nodotas atpakaļ līzinga kompānijai. Šķiet dīvaini, kāpēc gan izvēlēties operatīvo līzingu, bet ir daži aspekti, kas padara šo veidu par pievilcīgāku. Pirmkārt, ikmēneša maksa bieži vien operatīvā līzinga ietvaros ir zemāka, salīdzinot ar finanšu līzinga. Otrkārt, ik gadu ņemot jaunu preci nav jāsatraucās par to tehnisko stāvokli, jo viena gada laikā nolietojums ir minimāls. Pēc līzinga līguma beigās, nomātājam ir vairāki iespēju varianti:

  1. Visbiežāk, ja prece netiek nodota atpakaļ un līzinga ņēmējs vēlas to izmantot arī nākamo gadu, līgums tiek pagarināts un abpusējās attiecības turpinās;
  2. Pēc noteiktā termiņa beigšanās operatīvā līzinga līgumu var pārformēt uz finanšu līzinga līgumu un klients, izmaksājot preces summu termiņa beigās var kļūt par objekta īpašnieku;
  3. Retāk sastopams, bet iespējams veids ir pārcelt līzinga tiesības uz citu personu (fizisku vai juridisku) un jaunā persona kļūst par turētāju un maksātāju;
  4. Kā arī, ja ir ņemts operatīvais līzings, visracionālākais ir nodot objektu līzinga devējam un iegādāties jaunu.

InfoKredīti mājaslapā ir iespējams aplūkot populārākās līzinga kompānijas, kas piedāvā finanšu un operatīvo līzingu Latvijas teritorijā.